2015/2

Sehrané soukolí v podobě dobře nastavené a fungující spolupráce mezi pojistiteli a makléři dostává v poslední době nebývale zabrat. Pomyslné kamínky sváru hází do toho promazaného stroje snaha českého zákonodárce o regulaci zprostředkovatelských pobídek. Pojistnému trhu by jistě některé systémové změny v oblasti distribuce produktů prospěly. Kvalita obchodníků, jak známo, není zrovna ideální. Nutné úpravy pravidel by však měly proběhnout rozumným způsobem, nikoli silovou a revoluční cestou s ignorováním dopadů změn do sektoru, jeho ekonomiky a stability. Je totiž jasné, že role zprostředkovatelů při distribuci pojistných produktů je bezpochyby nezastupitelná a že omezení jejich motivace zprostředkovávat produkty může mít vliv na propojištěnost české populace. A to jistě není žádoucí.

Vraťme se však k červnovému vydání Pojistného obzoru, na jaká témata se čtenáři můžou těšit? K rozhovoru jsme si pozvali Ing. Zdeňka Voharčíka, čerstvého laureáta ceny Osobnost pojistného trhu v rámci tradiční ankety Pojišťovna roku, který se poměrně otevřeně zamyslel nad úskalími současné makléřské profese. V rubrice Na aktuální téma představili výkonný ředitel ČKP Jakub Hradec společně s tiskovým mluvčím ČKP Alešem Povrem klíčový projekt tohoto roku, kterým je Linka pomoci řidičů. Cílem projektu je nabídnout účastníkům dopravní nehody účinný komunikační nástroj, který jim pomůže rychle a efektivně odstranit havarovaný vůz a zajistit jeho odtah asistenční službou vlastní pojišťovny. Legislativní téma otevírá článek specialistů ČNB Jana Boušky a Karla Bartáka mapující aktuální vývoj regulatorní směrnice Solvency II. Autoři se v článku pokusili shrnout veškeré předpisy obsahující regulatorní požadavky, podle kterých budou od 1. ledna postupovat jak pojišťovny a zajišťovny, tak dohledové orgány, a to na lokální i evropské úrovni. Ekonomickou rubriku začínáme článkem analytika společnosti SUPIN Petra Jedličky, který se na zprostředkovatelské provize podíval optikou statistik ČAP. O internetovém marketingu, resp. jeho nejviditelnější části – marketingové komunikaci, jako nástroje k dosáhnutí lepších výsledků při získávání a udržení klientů, vypovídá následující příspěvek samostatného konzultanta a lektora Viktora Janoucha. Ještě také zmiňme, že v rubrice Pojistné spektrum se dlouholetý dopisovatel časopisu Drahomír Kubáň věnoval historii pro pojišťovnictví klíčového termínu, a to pojistného zájmu. Zprávy ze světa pak otevírá rozhovor s novou prezidentkou Slovenské asociace po- jišťoven Reginou Ovesny-Straka. V rubrice Z domova se reportážně zaměříme na výsledky ankety Pojišťovna roku a přiblížíme si projekt České společnosti aktuárů podporující nové publikace této poměrně opomíjené, přesto nezbytné pojišťovnické oblasti.