2014/4

Když jsem přemýšlel nad prosincovým úvodníkem, uvědomil jsem si, že všechny letošní editorialy měly velmi negativní nádech. Pokračující oligarchizace české politiky v čele s „prostě“ nezadržitelným ministrem financí, pokrytecké sportovní mega akce v Rusku a v Brazílii nebo neustále zvyšující se počet lokálních válečných konfliktů…opravdu nic povzbuzujícího. Ale protože má být člověk v době Vánoc spíše pozitivněji naladěný, rozhodl jsem se věnovat aktuální text čistě tomuto příjemnému svátku.

Věděli jste třeba, že Vánoce byly původně svátky zimního slunovratu? Šlo o takzvané Saturnálie, významné a veskrze pohanské svátky, při nichž dokonce docházelo k lidským obětem. Rané křesťanství se snažilo tyto pohanské zvyky samozřejmě vymýtit, a proto bylo narození Krista doslova směrováno do tohoto zimního období. Už ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako přesné datum Kristova narození a jeho oslava je poprvé zdokumentována v Římě kolem roku 336. Všeobecně se pak Vánoce slaví od 7. století. A jak se stal například vánoční stromeček jedním ze symbolů Vánoc? Přesný původ není úplně jistý, dle tradice však jde o symbolické propojení tří základních částí světa. Kořeny značí peklo, kmen očistec a větve znamenají nebe. Jehličnatý strom byl pak vybrán kvůli tomu, že je stále zelený, neopadavý, což má symbolizovat věčný život. Ještě také zmiňme, že jedna z prvních zpráv o ozdobeném a osvětleném stromku je v německé Brémské kronice z roku 1570. A co tradiční kapr s bramborovým salátem, jak ten se dostal na štědrovečerní stůl? Vánoce, jako postní období, jsou obecně s rybami spojené. U nás však máme kombinaci kapra se salátem z velmi prozaického důvodu, protože ho takto uvedla jako vánoční recept ve své Domácí kuchařce Magdalena Dobromila Rettigová. Ježíška jako „zprostředkovatele“ vánočních darů asi není zapotřebí moc představovat, kde se však objevila převážně v západní civilizaci univerzální ikona Santa Clause? Uvádí se, že tato postava byla inspirována biskupem Saint Nicholasem alias Svatým Mikulášem, který se narodil okolo 3. století našeho letopočtu v turecké obci Patara. Tento biskup byl známý pro své tajné peněžní dary chudým lidem. A jací jsou jeho nejexotičtější konkurenti? Tradici klasických velebných vánočních mužů narušuje v Itálii jediná žena. Říkají jí čarodějnice Befana a dárky roznáší až 7. ledna. Ve Švédsku pak má dárky na starost vánoční kozel s rohy ozdobenými červenou stuhou. A vůbec nejdále zašli v Katalánsku, kde dárky nechali roznášet dřevěné poleno! Přesněji řečeno pomalované poleno s usměvavým obličejem, jemuž se říká Tió de Nadal (doslova strýček Kakánek). ˘ Český pojistný trh kromě dárečků v podobě nové legislativy, regulací a obecně politických soubojů už dlouho žádný pořádný prezent nedostal. Nový pojistný obzor se tedy tuto skutečnost bude snažit svým aktuálním vydáním napravit. Za celou redakci a autory Vám přeji klidné Vánoce a úspěšný rok 2015.