2014/1

Server Wikipedie je velmi užitečný nástroj. Nedávno mě zajímaly informace o nové vládě a zcela logicky přišla řada na ministra financí Andreje Babiše. Přestože jsem tušil zajímavá zjištění, Wikipedie mě i tak poměrně překvapila: „ Andrej Babiš je majitelem a do ledna 2014 i ředitelem agrochemického holdingu Agrofert. V současnosti je Agrofert největším českým zemědělským, potravinářským a chemickým holdingem, který ovládá více než 230 právně samostatných společností a v České republice má v nájmu 57 tisíc hektarů zemědělské půdy. Do portfolia Agrofertu patří kromě chemické výroby, potravinářských podniků a zemědělské výroby také vydavatelská firma AGF Media. Od června 2013 rovněž vlastní velký mediální koncern MAFRA, jenž vydává celostátní tištěné deníky (lidové noviny a MF Dnes), jeden pražský regionální deník, provozuje tři televizní stanice, dvě rozhlasové stanice a zpravodajský internetový portál. Vlastní také virtuálního mobilního operátora." Wikipedie samozřejmě dokáže definovat i různé pojmy. Jako například střet zájmů u politiků: „ politik, jakožto zvolený zástupce občanů, je svým voličům přímo odpovědný, a neměl by jednat proti jejich zájmům. Proto se má za to, že politik v určité funkci nesmí zastávat pozice v některých ekonomicky či mocensky významných organizacích.“ po prostudování těchto informací mě napadly tři otázky: Jaký je v této souvislosti rozdíl mezi majitelem a ředitelem? Koupí Andrej Babiš Wikipedii? Taky máte husí kůži?

Pojďme se však věnovat novému číslu pojistného obzoru a nejdůležitějším tématům, která jsme pro vás připravili. Rubrika na Aktuální téma se věnuje evropské regulaci Solventnost II. Bylo totiž dosaženo dohody na konečném znění směrnice a EIOPA vydala finální znění obecných pokynů pro přípravnou fázi. Začátek platnosti Solventnosti II 1. ledna 2016 je tedy reálný. Situaci v SII popisují specialisté společnosti Deloitte Dana Bohatová Chládková a její kolega Petr Svojítka. Doplňují je odborníci z ČNB Anna Vrzáňová a Pavel Nájemník. V rubrice legislativa a právo se Vladimír Přikryl s kolegyní Janou Čechovou zamýšlí nad nekonečným příběhem úrazového pojištění zaměstnanců. Eva Kozojedová z Generali pak představuje polemiku s úředním sdělením o klíčových povinnostech pojišťoven v souvislosti s řízením a kontrolou kvality činnosti distribuční sítě. V rubrice pojistné spektrum se expertka EY Kateřina lhotská věnuje zajímavé problematice pojistného podvodu. Podle ní je účinná prevence ten klíčový způsob, jak počet podvodů snížit. Na závěr také ještě přinášíme v rubrice Z domova anketu mezi generálními řediteli, kteří odpovídali na otázku „V čem vidíte největší příležitosti, a naopak hrozby pro pojistný trh v roce 2014?“.