2013/4

Úspěšně jsme přežili volební podzim. To by se dalo považovat za dobrou zprávu. Kdo však bude nově spravovat naši zemi, je ve hvězdách. Do vlády se totiž nikdo nehrne. Jednomu chybí sebevědomí a rozvaha, druhému lustrační osvědčení a třetímu tradičně rozhodnost. Nad tím vším si spokojeně mne ruce prezident, jehož „loutková“ sestava ministrů dál spokojeně předstírá vládnutí. A do toho devizové intervence z pera České národní banky – makroekonomicky zřejmě v pořádku, lidsky… to je otázka. Velmi pěkná adventní atmosféra, jen co je pravda. Snad vánoční svátky vnesou trochu klidu a příslovečného míru do tohoto hektického období.

Co se pojišťovnictví týče, podzim byl ve znamení nového občanského zákoníku, který rozšiřuje nároky poškozených na náhradu újmy a zvyšuje důraz na stanovení individualizované výše náhrady dle konkrétní situace poškozeného. Pojišťovny se budou muset v souvislosti se změnami v odškodňování připravit na zvýšené náklady, do kterých se již nyní mj. promítá i paušální úhrada zásahů hasičů a od příštího roku také 3% odvod do Fondu zábrany škod. Tomuto tématu se věnovala nejen úvodní rubrika Interview, která přinesla rozhovor s výkonným ředitelem České kanceláře pojistitelů Jakubem Hradcem, ale i rubrika Na aktuální téma, kde analýzu problému představil specialista společnosti SUPIN Petr Jedlička. Následně ho doplnil se svým názorem profesor Jaroslav Daňhel. Celá problematika se pravděpodobně nejvíce dotkne situace v povinném ručení. Na otázku, jaký je pak vývoj v havarijním pojištění, odpověděl příspěvek ředitele datových a produktových analýz Allianz pojišťovny Josefa Lukáška. Z hlediska nového občanského zákoníku má zaznamenávání potřeb pojistníka také souvislost mimo jiné s povinností pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesoulad mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Tuto oblast blíže rozebrali zástupci České pojišťovny Tomáš Pasternaka a Monika Herešová v rubrice legislativa a právo. V rubrice ekonomické informace jsme představili polemický text výkonného ředitele USF Jiřího Šindeláře. Jeho cílem bylo nastínit základní empirický přehled toho, jak se v období uplynulé dekády reálně vyvíjely distribuční náklady u životního pojištění. Reakcí na tento příspěvek je analýza specialisty společnosti SUPIN Jaroslava Urbana, který má na celou problematiku alternativní pohled. Podle něj je klíčové, zda se pro celkové bilance vychází z účetních dat České národní banky, nebo České asociace pojišťoven.