2013/3

Česká republika má za sebou léto plné překvapení. Dalo by se říci, že kamkoli člověk zaměřil svou pozornost, tam spatřil nějakou katastrofu. Opět udeřily povodně a záplavy. Po zkušenosti s velkou vodou z předcházejících let nás živly, i díky dobré práci záchranných složek, účinnému systému protipovodňových zábran a kázni občanů, relativně šetřily. Přesto se celkový počet pojistných událostí blíží k 50 tisícům. povodně vystřídal opačný extrém. Nastala velká sucha spojená s rekordními teplotami, jejichž následkem byly bouřky, větrné smršti a kroupy. V nerovném souboji s přírodou se zkrátka vyhrát nedá. Obdobně malý a zbytečný si pak člověk připadá při pohledu na mocenské boje politických elit. Katastrofa, která doslova smetla vládu Petra Nečase, se jinak než zemětřesením nazvat nedá. S následky se budeme potýkat ještě hodně dlouho. Uplynulé léto tak nejlépe vystihuje legendární věta, kterou vložil Antonínu Důrovi do úst Vladislav Vančura v románu Rozmarné léto: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“.

Jak na prázdninové změny nahlíží nový generální ředitel České pojišťovny, jsme zjišťovali v úvodním interview zářijového čísla. Podle Jaroslava Mlynáře například nastala doba otevřít téma jednotného systému pojištění pro případ živelních událostí. Také rubrika Na aktuální téma přinesla články věnované letním katastrofám. Specialista kooperativa pojišťovny Michael Neuwirth věnoval svůj komentář celkovému shrnutí povodní a Petr punčochář s Martinem Salajem ze společnosti AON Benfield představili analýzu hydrometeorologické povodňové situace, a to nejen v České republice. Analytici společnosti SUPIN Petr Jedlička a Jaroslav Urban se v rubrice ekonomické informace zaobírali výsledky členských pojišťoven. Tentokráte se zaměřili na produkty úrazového pojištění, pojištění majetku (domácnosti, budovy a stavby), pojištění odpovědnosti a cestovního pojištění. expertka na pojišťovnictví Kateřina lhotská si v dalším článku položila otázku: „Jak dosáhnout zlepšení kvality stávajících kmenů pojišťoven?“ podle ní to předně vyžaduje změnu myšlení a odvahu k této změně vůbec přistoupit. Země latinské Ameriky a Karibiku se dlouhá léta vyznačovaly velmi nízkým a hlavně nestabilním tempem ekonomického růstu. V současnosti je však tato oblast charakterizována velkou dynamikou a makroekonomickou stabilitou. V čele tohoto progresu stojí Mexiko. V rubrice Ze světa se této zajímavé zemi věnují autoři společnosti Lloyd’s. Česká asociace pojišťoven přichází s myšlenkou jednotné linky pomoci řidičům. Jejím cílem je zlepšení servisu účastníkům dopravní nehody a urychlení procesu zprovoznění komunikací po dopravních nehodách. Výkonného ředitele ČAP Tomáše Síkory jsme se v úvodním článku rubriky Z domova zeptali, v jaké fázi se celý projekt nachází.