2011/1

Pojistný trh dosáhl v loňském roce podle čtvrtletních údajů členských pojišťoven ČAP nejvyššího reálného růstu za posledních pět let, po očištění od inflace vzrostl o 6,4 %. To je, i přes stále ještě patrný vliv ekonomické krize, bezesporu dobrá zpráva. Nezbývá, než si přát, aby se podobný trend přenesl i do roku 2011. Tento vývoj má však kromě pozitiv také svou stinnou stránku. Politická reprezentace získala pocit, že je zapotřebí navýšit dohled nad finančními trhy. A to bez rozdílu! Jak tuto situaci vnímá sektor pojišťovnictví?

V rubrice „Na aktuální téma“ seznámí čtenáře se svým pohledem na problematiku regulace profesor vysoké školy ekonomické Jaroslav Daňhel. Autoři z České národní banky pak konkrétně vysvětlí, jaké změny pojišťovnictví čekají, a na závěr představí stanovisko České asociace pojišťoven její výkonný ředitel Tomáš Síkora. Co přinese nový občanský zákoník a jak jeho návrh vnímají odborníci v pojišťovnách? O tom informuje Lucie Krejčí v rubrice „Legislativa a právo“. Podle jejího názoru bude sice nový kodex pro běžného člověka srozumitelnější, z hlediska právního však vzbuzuje poměrně velkou míru nejistoty. „Ekonomické informace“ otvírají autoři Iva Justová a Miroslav Kotaška se zhodnocením výsledků kvantitativní dopadové studie QIS5, jejich text tuto otázku posuzuje z pozice národního regulátora - České národní banky. Stejnému námětu se pak za ČAP věnovala i Lucie Kvardová. Co přinesl rok 2010 českým pojišťovnám? Statistické výsledky okomentuje Ondřej Martínek. V rubrice „Pojistné produkty“ se Vladimír Stejskal ze společnosti AON Benfield zaměřuje na vývoj katastrofického modelování pro střední a východní Evropu. Tento region trápí časté povodně, ty jarní z loňského roku zasáhly několik zemí současně a způsobily pojistnému trhu v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku celkovou škodu ve výši 516 milionů eur. Rozhovor s Robertem Karešem pak čtenářům přiblíží situaci v oblasti pojištění cizinců. Zde od 1. 1. 2011 platí novela zákona, jež upravuje podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky. Rubrika „Ze světa“ přináší téma, které na první pohled se sférou pojišťovnictví nesouvisí, v širším kontextu se jí však přímo dotýká. Článek Miroslava Kutílka představuje problematiku globálního oteplování, osekanou od ideologických přívlastků a postavenou na faktech. Ministr práce a sociálních věci Jaromír Drábek odpovídá v úvodním příspěvku rubriky „Z domova“ na otázky, které souvisejí se změnami v důchodovém systému. Podle něj je navrhovaná reforma přijatelným kompromisem. Česká asociace pojišťoven se už tradičně věnuje v měsíci únoru osvětovým kampaním ve vztahu k pojišťovnictví. A ani tento rok nebyl výjimkou. Po předcházejících ročnících, jež byly zaměřeny na životní pojištění a pojištění majetku, přišlo v letošním roce na řadu pojištění vozidel. Finanční gramotnost obyvatel ČR je nízká. Konstatování, které pro nás vyznívá ne příliš lichotivě. Ministerstvo financí společně s odborníky České národní banky vypracovalo společnou studii, v níž byl tento negativní fenomén podroben detailnímu zkoumání. Výsledky průzkumu pak ve svém příspěvku hodnotí Dušan Hradil.