2016/Konference

Vážení čtenáři, jedním z klíčových úkolů České asociace pojišťoven je seznamovat trh s trendy, které v současnosti či blízké budoucnosti ovlivní vývoj pojišťovnictví. V tomto kontextu se ČAP rozhodla uspořádat první odbornou konferenci pojistného trhu. Podle výkonného ředitele asociace Jana Matouška je cílem této prestižní konference vytvoření unikátní platformy pro pravidelná setkávání zástupců pojistného trhu a odborné veřejnosti, seznamování se s aktuálními problémy, trendy a výzvami pro pojistný sektor. Česká asociace pojišťoven tímto způsobem zahájí novou formu dialogu nejen s orgány státní správy, dohledovou institucí a regulátorem, ale i se všemi zástupci pojišťovnictví a retailové sféry. S tím nelze než souhlasit.

Klíčové sdělení konference přednesl vzácný host Gabriel Bernardino, prezident EIOPA. Tématem jeho přednášky byl vliv současné evropské regulace na pojistný trh a v tomto duchu jsme prezidenta EIOPA vyzpovídali také pro Pojistný obzor. Dané problematice se pak v rozhovoru věnoval i Jan Matoušek a zástupce Rakouské asociace pojišťoven Christian Eltner. Svůj pohled přidali také náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková, viceguvernér ČNB Mojmír Hampl a nestor českého pojišťovnictví Jaroslav Daňhel. Ve druhé části konference se pozvaní specialisté věnovali tématu „pojištění odpovědnosti“. Diskuzní blok zahájil Petr Jedlička, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz společnosti SUPIN, prezentací závěrů analýzy dat pojištění odpovědnosti podnikatelů a tuto studii také představil v Pojistném obzoru. Zamyšlením nad rolí pojištění odpovědnosti ho pak doplnila stálá autorka Pojistné obzoru a moderátorka druhého bloku konference Lucie Jandová. Jakým překážkám bude v budoucnu čelit pojistný trh, v čem vidíme nové příležitosti a výzvy pro další rozvoj pojišťovnictví – to byla témata posledního diskuzního bloku, který uvedla svou prezentací ředitelka Insurance Europe Michaela Koller. Tu jsme také pozvali k rozhovoru do Pojistného obzoru, kde čtenářům detailněji představila své názory na vývoj pojišťovnictví. Jiří Fialka ze společnosti Deloitte pak na Michaelu Koller navázal ve svém článku o evoluci v pojišťovnictví. Na závěr se pak v anketě generální ředitelé českých pojišťoven podělili se čtenáři časopisu o své vize budoucnosti pojistného trhu v kontextu demografických, sociálních a klimatických změn.