2017/2

Vážení čtenáři, červnové číslo Pojistného obzoru je tradičně zaplněno zajímavými informacemi a články. Rozhovor nám poskytla legenda českého pojišťovnictví a čerstvá Osobnost pojistného trhu – zakladatelka společnosti RENOMIA Jiřina Nepalová. Zeptali jsme se jí na názory týkající se stavu českého makléřství, potažmo pojišťovnictví, věnovali jsme se celospolečenskému vývoji u nás a neopomněli jsme zavzpomínat ani na její začátky v oboru. Také druhý rozhovor je vysoce aktuální, likvidace pojistných událostí se za posledních deset let totiž výrazně zrychlila a zkvalitnila. Velkou roli v tom hraje využívání moderních technologií. Ředitele likvidátorské společnosti CONTIN Ladislava Buriána jsme se zeptali, jak se v tomto kontextu vyvíjí trh v poslední době a jaké zkušenosti mají s využíváním speciálních dronů.

V rubrice Na aktuální téma se Eva Nováková a Tomáš Landa z advokátní kanceláře JŠK věnují klíčovému pojišťovnickému předpisu, a to návrhu zákona o distribuci pojištění. Svojí glosou na téma budoucnost životního pojištění danou rubriku doplnili odborníci na slovo vzatí – Jaroslav Daňhel a Eva Ducháčková. K 31. 3. 2017 byla ukončena platnost nařízení IBER. Jedná se o předpis, který stanovil pro sektor pojišťovnictví tzv. „blokovou výjimku“ z obecného zákazu spolupráce a výměny informací mezi soutěžiteli. Článek Magdy Olyšarové a Ivo Jandy z AK White & Case v rubrice Legislativa a právo se zaobírá tím, jaký dopad bude mít ukončení nařízení IBER na pojišťovací sektor. Česká asociace dlouhodobě podporuje všechny aktivity, které se snaží zvýšit povědomí obyvatel o poměrně komplikovaném světě financí. V tomto kontextu jsme do rubriky Ekonomické informace zařadili esej Pavla Linzera, která zvítězila v soutěži finanční gramotnosti pro studenty středních škol organizované mimo jiné i ČNB. Jak tedy problematiku finančního vzdělání vnímají dnešní mladí lidé? V Pojistném spektru jsme se zaměřili na oblast kybernetických rizik, a to optikou témat, která byla detailně prodiskutována na unikátní odborné konferenci ČAP. Jeden z největších světových zajistitelů Munich Re každoročně vydává statistický přehled následků globálních přírodních katastrof, přinášející informace o celkovém počtu významných událostí, počtu obětí, ekonomické škodě. Specialista SUPIN Petr Jedlička se na tyto údaje v otvíráku rubriky Ze světa zaměřil analytickým pohledem. Zprávy z domova přinesly anketu mezi personalisty pojišťoven, kteří odpovídali na otázky: Jaké jsou potřeby a nároky pojišťoven na vzdělání budoucích zaměstnanců a které profese scházejí pojistnému trhu? A ještě také zmiňme shrnující článek o Pojišťovně roku, který je doplněn hezkou fotogalerií.