2017/3

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v letošním roce oslaví 25 let od obnovení své činnosti Česká společnost aktuárů (ČSpA), proto u této příležitosti uveřejňujeme rozhovor s jejím předsedou Janem Švábem. Ten se vyjádřil nejen k vizím ČSpA, ale i ke stávající situaci českých aktuárů. Michal Nulíček z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL ve svém příspěvku přibližuje výkladové stanovisko, jež v červnu 2017 přijala WP29. Stanovisko zahrnuje vhodné naplňování stávajících pravidel tak, aby soukromí dostálo co největší ochrany, a přirozeně se dotkne i českých pojistitelů, stejně jako jiných zaměstnavatelů.

V rubrice Legislativa a právo představíme několik významných soudních kauz s participací České kanceláře pojistitelů. Poznatky z detailních statistik poskytne analytik společnosti SUPIN Jaroslav Urban v rozboru pojistného trhu za rok 2016. Hlavní ekonom MONETA Money Bank Petr Gapko se zaměří na sílu současné české ekonomiky a Jaroslav Mesršmíd zhodnotí světové pojišťovnictví v uplynulém roce. Nejen automobilky, nýbrž také pojišťovny čím dál tím více zkoumají možnosti vyspělých technologií pro bezpečnější provoz vozidel a spravedlivější kalkulaci pojistného. Jednou z cest je zapojení telematiky, jak uvádí Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny. Vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz společnosti SUPIN Petr Jedlička mj. pojednává o vlivu kreditně-škodní historie a především o asistenčních systémech moderních automobilů.