2017/4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

mezi diskutovaná témata poslední doby nepochybně patří četné regulace. K jedné z nich, Solventnosti II, se nám v rozhovoru vyjádřila paní ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky Zuzana Silberová. Český pojistný trh jako celek je dle jejího názoru dlouhodobě zdravý a bez výraznějších strukturálních změn. Nevykazuje zásadní problémy ani trendy, které by v současnosti vyžadovaly významné systémové zásahy dohledu.

Vstoupili jsme do posledního půlroku, který zbývá na řádnou implementaci nařízení GDPR před jeho účinností. Ve snaze dosáhnout plného souladu s novou právní úpravou mají soukromé subjekty i veřejná sféra plné ruce práce s revizí současných interních postupů, předpisů a dokumentace, naplňováním nových institutů a vyjasňováním, co všechno lze od nařízení GDPR čekat. Více přibližuje článek Bohuslava Lichnovského z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Manažer firmy Deloitte Martin Schenk poté představí problematiku mezinárodního účetního standardu IFRS 17, zejména jeho očekávaný dopad na české pojišťovny.

Evropská komise se v nedávné době obrátila na členské státy EU, resp. na zúčastněné subjekty, s žádostí o stanovisko k plánované revizi motorové směrnice. Jedná se o několik okruhů zájmu, přičemž většina zamýšlených změn se aktivně projeví v odvětví pojištění motorových vozidel na českém trhu. Nejen o tom pojednává příspěvek Lucie Žulavské, gestora oblasti neživotního pojištění České asociace pojišťoven.