2018/3

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na valné hromadě v Madridu byl na tříleté funkční období prezidentem zájmového sdružení evropských pojistitelů a zajistitelů Insurance Europe zvolen Andreas Brandstetter, CEO evropského koncernu UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni, s nímž se na stránkách třetího letošního čísla Pojistného obzoru nachází rozhovor. „Obecně má pojišťovnictví velice málo času na zavádění nových pravidel. EU obvykle ponechávala na implementaci dva roky. V praxi však mohou pojišťovny začít s implementací až po dokončení a zveřejnění podrobných opatření. Proto tedy většinu z oněch dvou let zabere tvorba detailních požadavků, což neponechává dostatek času na implementaci.“

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění publikoval první set tzv. „Q&As“ týkající se některých ustanovení směrnice o distribuci pojištění a souvisejících prováděcích nařízení. Cílem Q&As je seznámení odborné veřejnosti, adresátů norem a dohledových orgánů s praktickým naplňováním pravidel a principů stanovených v evropských předpisech a dále slaďování postupů v jednotlivých členských státech. O podrobnějších skutečnostech informuje článek Roberta Šimka.

Česká asociace pojišťoven vydala výroční zprávu za rok 2017. V její příloze se nacházejí také podrobné statistiky s výsledky všech členských pojišťoven, jejichž prostřednictvím lze srovnávat aktuální trendy s dlouhodobým vývojem neustále se měnícího českého pojistného trhu. Konkrétní data uvádí Jaroslav Urban v rubrice Ekonomické informace.