2019/1

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

od 1. února 2019 svoji činnost zahájila Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, která zaštítí mimosoudní řešení sporů v oblasti neživotního pojištění. Kancelář jako historicky první ochránce práv povede doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., jež prvnímu letošnímu číslu Pojistného obzoru, s novou titulkou, poskytla rozhovor právě o účelu nově vzniklé instituce: „Význam naší existence a činnosti lze jednoduše vyjádřit tak, že klienti by měli mít – vedle možnosti obrátit se ve svém sporu s pojišťovnou na soud – i možnost další, a v mnoha ohledech lepší. Naší snahou je a bude najít smírná řešení a usnadnit přitom klientovi jeho pozici při vyjednávání, neboť si může připadat proti velké pojišťovně slabý.“

V ČR aktuálně probíhají přípravné práce na transpozici tzv. „V. AML směrnice“ do českého AML zákona. Nová, konsolidovaná verze AML směrnice primárně rozšířila okruh povinných osob, na jejichž činnost se bude vztahovat. Mezi nové subjekty, se kterými se mohou pojišťovny při svých aktivitách setkat, patří zejména auditoři a daňoví poradci, pokud jejich činnosti pojišťovna využívá. Bližší informace přináší článek Pavla Macka.

ČAP publikovala předběžné statistické výsledky za rok 2018, ze kterých vyplývá stále vyšší dynamika růstu neživotního pojištění a spíše křehké oživení předpisu pojistného dle metodiky ČAP v životním pojištění. Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za rok 2018 ve výši 129,32 mld. Kč, jak nastiňuje Petr Jedlička v rubrice Pojistné spektrum.