2019/4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) slaví 25 let od svého založení, proto Pojistný obzor přináší rozhovor s její předsedkyní Jiřinou Nepalovou o počátcích a dalším směřování asociace. „První kroky k založení AČPM učinili zástupci zahraničních makléřských firem, které v ČR začaly působit na počátku 90. let. Profese pojišťovacího makléře byla na českém trhu nová a postupem času vznikla potřeba vyrovnat se s určitými jevy, jimž jednotliví makléři nemohli čelit odděleně, sami.“

V návaznosti na narůstající počet i finanční náročnost škod pokračuje v povinném ručení navyšování celkového objemu pojistného, které překonává růst počtu pojištěných vozidel. Přes tyto posuny platí, že některé skupiny vozidel (např. velké flotily zejména nákladních automobilů a tahačů, vozidla pojištěná leasingovými společnostmi) generují výrazné ztráty, v celkovém úhrnu cca 700 mil. Kč, kdy pojistné těchto skupin vozidel (6,26 mld. Kč) nestačí ani na úhradu známých škod a 3% odvod do fondu zábrany škod (v celkové výši 6,945 mld. Kč). Existují totiž tři klientské segmenty, které se dlouhodobě podílejí na nepříznivé bilanci povinného ručení: osobní auta fyzických osob s vícečetnými minulými škodami nebo neplacením pojistného v povinném ručení, osobní auta právnických osob s nepříznivým škodním průběhem či nákladní auta a tahače s rizikovými znaky (flotily se škodami v zahraničí nebo nepříznivým minulým škodním průběhem). Příspěvek Petra Jedličky nabízí v rubrice Na aktuální téma bližší informace.