2020/3

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vývoj českého pojistného trhu, roli České asociace pojišťoven a pojišťovnická témata současná i nadcházející pro Pojistný obzor okomentoval prezident asociace Martin Diviš: „Vedle toho, že se pojišťovny musí vyrovnávat s vnějšími vlivy, jako jsou dopady pandemie koronaviru nebo evropská regulace, revoluci do pojištění přinášejí také big data či umělá inteligence. Nejen pojišťovnám se dnes otevírají nové možnosti v hledání efektivnějšího způsobu práce díky využívání moderních technologií. Změny budou na základě zmiňovaných vnějších vlivů nakonec přicházet možná i rychleji, než se původně plánovalo.“

Otázka promlčení a jeho případného rozporu s dobrými mravy je tématem, které se v poslední době často skloňuje ve vztahu ke sporům o platnost pojistných smluv na investiční životní pojištění. Jedná se ale o problematiku, jež může mít v pojišťovnickém sektoru širší dopady. Jak se k námitce nemravnosti promlčení tedy stavějí soudy, ve svém příspěvku nastiňuje Marta Fišnerová z advokátní kanceláře JŠK.

Letošní bleskové povodně pojišťovnám způsobily významné škody. V řadě případů by se ale škodám dalo předejít nebo je alespoň podstatně snížit, pokud by se lépe pracovalo s krajinou. Článek Adama Voldána (Deloitte) a Jindřicha Durase (Povodí Vltavy) v rubrice Z domova představí problematiku bleskových povodní z pohledu krajinných ekologů, pojistných rizik, ale i právní vymahatelnosti škod.