2021/2

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední období přineslo mnoho změn, které se promítnou též do fungování Pojistného obzoru. Ten se v novém složení redakční rady stává občasníkem, s potenciálem vyšší periodicity jeho publikování. Pevně věřím, že proběhlá transformace rozšíří okruh uveřejňovaných témat.

Příznivec technologií, facilitátor a asset manažer ve společnosti RSJ Investments Martin Hudeček nám v rozhovoru prozradil, že nejtěžší při vedení lidí je překonat své ego. Rozebrali jsme ale také to, jaký by měl být podle něj vedoucí týmu a jak umí Češi pracovat s chybou, či problematiku investování, digitalizace, start-upů a insurtechu: „Do těch nejlepších etablovaných evropských VC fondů se prakticky není možné dostat, jelikož už mají svoji uzavřenou skupinu investorů. Každý fond dokáže umístit/rozinvestovat jen určitý objem kapitálu, tím pádem je jeho velikost limitovaná. Přitom typičtí investoři – v západní Evropě často pojišťovny – mají každým rokem více a více kapitálu, který chtějí do něčeho investovat.“

Vlastnoruční podpis je prakticky odjakživa klíčovým prvkem ke stvrzení závaznosti, konečnosti a vážnosti právního jednání. V posledních 10 letech jsme ale byli svědky relativně masivního nasazení technologie dynamického biometrického podpisu v soukromém sektoru, který měl v rámci digitální transformace organizací nahradit vlastnoruční podpis na papír. Bližší informace přináší článek Františka Korbela, Dalibora Kováře a Jána Jaroše z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.