2021/4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

systémový problém spočívající v nedostatku odborníků v mnoha segmentech pojišťovnictví, stejně jako zaměstnanecké otázky, které vyplývají z pandemie koronaviru, v úvodním rozhovoru okomentovala Katarína Bobotová, ředitelka HR a strategie v Generali České pojišťovně: „Např. potřeba IT specialistů roste kontinuálně několik posledních let. Pandemie tento trend ještě akcelerovala. Logicky pak dochází k přehřívání trhu, roztáčení spirály ‚přetahování‘ odborníků mezi jednotlivými firmami a extrémnímu tlaku na odměňování, což samozřejmě není zdravé.“

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, spolu s novými prováděcími vyhláškami: a) o výkonu znalecké činnosti, b) znalečném a c) seznamu znaleckých odvětví. Tím došlo ke zrušení zastaralého a nevyhovujícího zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, včetně jeho prováděcích předpisů. František Korbel a Adam Forst (HAVEL & PARTNERS) ve svém článku poskytnou pracovníkům pojišťoven základní přehled nejvýznamnějších změn, které s sebou tato nová právní úprava přináší.

ČR je zřejmě posledním členským státem EU, kde je možné využívat cookies bez souhlasu uživatele. To se však nabytím účinnosti nedávno přijaté novely zákona o elektronických komunikacích brzy změní. Počínaje lednem 2022 bude totiž nezbytné k využití cookies a obdobných prostředků (až na výjimky) získat aktivní souhlas uživatele, a to v kvalitě podle nařízení GDPR. Celou problematiku v rubrice Legislativa a právo analyzuje Jiří Beneš (JŠK, advokátní kancelář).