2018/1

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

finanční trh čeká řada výzev a změn, vyplývajících především z povinnosti implementace směrnice IDD a blížícího se data přímé použitelnosti nařízení GDPR. Pozvání k rozhovoru o dalším vývoji v pojišťovnickém sektoru přijala paní náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková. Podobu pojišťovnictví ovlivňuje, jak se vyjádřila, mj. ochota lidí ke sjednávání pojištění, charakter sociálního systému, technický pokrok a úroveň regulace, která v poslední době nabývá stále výraznější unijní podoby. Na jedné straně to vede k využití zkušeností z jiných zemí a k eliminaci negativních jevů ovlivňujících tento trh, ale na druhé straně to také zužuje prostor pro zohlednění specifik národních trhů.

Za uplynulé období několikrát vznikla potřeba oddálit použitelnost evropských předpisů ve finanční sféře z důvodu velmi pozdního přijetí souvisejících aktů nižší úrovně ze strany Evropské komise nebo evropských orgánů dohledu. Postupně se ukazuje, že Lamfalussyho struktura možná nedosahuje kýženého cíle zlepšení implementace předpisů ve finančních službách. Více přibližuje článek Terezy Kunertové, koordinátorky evropských aktivit České asociace pojišťoven.

Česká ekonomika zažívá v posledních letech dlouho nevídaný vzestup. Ve 3. čtvrtletí minulého roku rostla meziročním tempem 5 %, nezaměstnanost se nachází na rekordně nízké úrovni a průměrné nominální mzdy se výrazně zvyšují. Podrobnější údaje přináší hlavní ekonom MONETA Money Bank Petr Gapko v rubrice Ekonomické informace.