O časopise

Pojistný obzor je odborný čtvrtletník českého pojišťovnictví, který komentuje vývoj ekonomiky členských pojišťoven České asociace pojišťoven.

Vysvětluje otázky související s legislativním procesem, představuje problematiku pojistných produktů a přináší také informace z domácího, ale i zahraničního pojistného trhu. Časopis slouží jako názorová platforma k publikaci postřehů a myšlenek významných odborníků a zástupců státní správy. Jeho příspěvky nejen informují o různorodých problémech sféry pojišťovnictví, ale především je objektivně hodnotí a analyzují. Tradiční periodikum, které vychází od roku 1922, je určeno především odborné veřejnosti, např. zaměstnancům pojišťoven, makléřům a zprostředkovatelům. Jeho záběr však oblast pojišťovnictví zdaleka přesahuje: předplatiteli jsou státní instituce a zahraniční partneři, své opodstatnění však má i pro studenty ekonomických oborů a ekonomické žurnalisty. Pojistný obzor vydává jednou za čtvrtletí (březen, červen, září, prosinec) Česká asociace pojišťoven.