2022/1

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

začnete-li listovat Pojistným obzorem starým sto let, cítíte nejen pokoru a úctu k tradici takového časopisu, ale vidíte i 100 let historie významného oboru, sto let témat, práce, sdílení znalostí a zkušeností i společného řešení problémů a výměny novinek ze světa. První republika, válka, komunismus, normalizace či obnovení svobodné a demokratické republiky – na tématech Pojistného obzoru sledujete dobu a moderní historii našeho národa.

Co si budou odborníci z pojišťoven myslet, pokud budou za dalších sto let listovat třeba právě tímto číslem Pojistného obzoru? Těžko říct. Bude za sto let vůbec existovat pojistný sektor tak, jak ho známe? Bude pojištění sociálně-ekonomickým právem každého občana, které mu bude poskytováno povinně jako součást služeb mobility, bydlení a zdravotních služeb? Bude pojistný sektor stále místem, kde se tvoří nové produkty ku prospěchu klientů, nebo bude zcela regulovaným komoditizovaným sektorem bez špetky rizika a bez možnosti jakékoli volby pro klienty? Kdo bude vlastnit a pojišťovat autonomní vozidla? A jaká další rizika se objeví? Kde narazí věda na etické limity pro lace klientů pojišťoven?

Stoleté výročí našeho časopisu, ale i sto let budování důvěryhodného a profesionálního pojistného trhu slavíme v nelehkých časech. Dvouletá epidemie covidu-19 postihla negativně globální ekonomiku a ukázala nám křehkost lidského bytí v moderním propojeném světě.

Změny sociálních a pracovních návyků jsou nevratným a často pozitivním impulsem pro modernizaci ekonomiky, ty současné jsou však vykoupeny izolací, obavami a společenskými kon ikty. Agrese Ruska vedoucí k válce a humanitární tragédii na Ukrajině nás staví před nové otázky nejen rozsáhlé energetické krize, ale především krize politického a mírového uspořádání ve světě. Důsledky politické a ekonomické izolace Ruska mohou jednotě svobodného a demokratického světa přinést nové příležitosti.

Nestačí říct, že pojišťovny musí zůstat především pojišťovnami, tedy pomáhat svým klientům překonat dopady pojistitelných událostí, ať už v oblasti majetku, odpovědnosti, životního pojištění, či úspor na stáří. Pojišťovny zítřka se musí soustředit na problematiku demogra cké změny, zdravotních a sociálních výdajů,na efekty a prevenci klimatické změny i na kybernetická rizika, ze kterých zatím vidíme jen špičku ledovce. Musí se měnit spolu se společností a moderním světem. Přesto či snad právě proto musí vždy na konci poskytnout jistotu a bezpečí.

Poděkování patří stovkám a tisícům lidí, kteří ono století za Pojistným obzorem stáli a předávali své vědění ostatním, všem těm, díky kterým je za námi neuvěřitelná historie – autorům a autorkám, šéfredaktorům a šéfredaktorkám i sazečům a tiskařům. Všem těm, kteří přispěli k tomu, že se tradice nepřerušila. Jejich nasazení je pro naši asociaci velká odpovědnost do budoucna.

Přeji Pojistnému obzoru dalších 100 let úspěšného života a zaujatých čtenářů.

Jan Matoušek

výkonný ředitel České asociace pojišťoven