2014/2

Letošní rok je více než kdy jindy ve znamení klasického latinského přísloví o chlebu a hrách. Nejdříve byl sportovním příznivcům naservírován svátek „míru a přátelství“ v podobě zimní olympiády v ruském černomořském letovisku(?) Soči. Ta sice nyní vyznívá optikou bratrovražedné války na Ukrajině poněkud cynicky, podle přímých účastníků však patřila mezi ty nejpovedenější. A to jak po stránce bezpečnosti, tak hlavně v kontextu materiálního zabezpečení a kvalitou postavených sportovišť, která doslova vyrostla na zelené louce. A bodejť by taky ne, vždyť Rusko a olympijské hnutí na tento projekt vydaly neskutečných 50 miliard amerických dolarů, tedy přes bilion českých korun. Tato částka by zaplatila všechny dosavadní zimní OH v historii dohromady. V těchto dnech jsou fanoušci sportu a hlavně kopané v zajetí další megalomanské akce. Tou je světový šampionát v Brazílii. Přestože je tato jihoamerická země fotbalu zaslíbená, brazilské stadiony a infrastruktura už dávno nesplňují nároky moderní doby. A tak i zde se proinvestovaly astronomické částky. Na těchto dvou příkladech je vidět trend poslední doby – mezinárodní sportovní klání se přestávají organizovat ve vyspělých zemích a čím dál častěji se stěhují do států, jež o uspořádání takovéto události v minulosti ani zdaleka neuvažovaly. Zde se pak zafinancuje nejen akce samotná, ale i leccos ostatní. Jistě, ve výsledku jsou všichni spokojeni, stavebnictví vzkvétá, turisté jezdí, nezaměstnanost aspoň na chvilku klesá a odpovědným politikům a potažmo „ bafuňářům“ také není zle. Jen mě tak napadá, jestli by měl globalizovaný sport tímto způsobem suplovat v podstatě povinnost daných zemí dotčené regiony rozvíjet a jestli se také z mezinárodních sportovních organizací nestávají spíše „mafiánské“ struktury schopné ve jménu sportu zařídit i v té nejméně vhodné lokalitě jakoukoli akci? Ať to stojí, co to stojí…

Ale zpátky k pojišťovnictví. V letním čísle pojistného obzoru se v rubrice Na aktuální téma věnuje Lucie Jandová z Generali Metodice k odškodňování nemajetkových újem, kterou připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva a se zástupci právnických a lékařských profesí a pojistitelů. V rámci ekonomických informací popisuje specialista pojišťovny Allianz Martin podávka problematiku standardizovaného ukazatele nákladovosti IŽP a výkonný ředitel USF Jiří Šindelář se zamýšlí nad činností Úřadu finančního arbitra. Ze světa například přinášíme pokračování článku odborníka KPMG Daniela Tošnera z prosince loňského roku, který tehdy popisoval současné trendy Britského orgánu výkonu dohledu ve finančních službách. Nyní se autor zaměřuje na důvody zrušení této instituce a přesunu jejích pravomocí. V rubrice Z domova pak informujeme o dění v oblasti povinného ručení a krátkou reportáží zrekapitulujeme výsledky z tradiční ankety pojišťovna roku.