2012/3

Není sporu o tom, že pojistný trh v České republice zažívá velmi složité období. Po mnoha letech růstu totiž dochází poprvé v moderní historii k jeho poklesu. Důvodem je hlavně situace v povinném ručení. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že v této oblasti panuje přetrvávající cenová válka. Již minimálně tři roky jsme svědky neustálého snižování cen, a to i za situace, kdy se každoročně navyšuje objem vyplaceného plnění za škody z povinného ručení. Tento stav vede k reálnému ohrožení existence některých menších pojišťoven v České republice. Sektor pojišťovnictví navíc mohou v tomto kontextu ohrozit i další změny, které politiku cen povinného ručení také zcela jistě ovlivní. Účinností nového občanského zákoníku budou zrušeny sazebníky škod na zdraví, jaké se doposud používaly. Výše náhrady má nově vzejít z jednání mezi pojišťovnou a klientem nebo o ní rozhodnou soudy. Ceny za pojistná plnění škod na zdraví tak ještě pravděpodobně strmě porostou. A zapotřebí je také zmínit některé aktivity Evropské unie. Mám na mysli zrušení výjimky pro pojišťovnictví z antidiskriminační směrnice pro pohlaví. Takovéto nařízení si zřejmě vyžádá nemalé náklady, přesněji, vyžádá si zásadní změny v kalkulacích cen pojistných produktů a následné zvýšení cen pojištění pro ženy. Pojistný trh zkrátka čekají velké změny, které se nevyhnou nikomu. Stabilita sektoru by tak měla být nejen pro velké hráče na trhu nejdůležitější motivací. Z tohoto důvodu je načase cenovou válku ukončit a vrátit nepříznivý stav k normálu.

V rubrice Na aktuální téma se této problematice věnuje vedoucí oddělení služeb pojistné matematiky a analýz společnosti SUPIN Petr Jedlička. A co nabízí další rubriky? Z klíčových témat zářijového čísla jmenujme článek Jaroslava Mesršmída v rubrice Legislativa a právo, který rozebírá novou směrnici Evropské unie IMD2. Ta si klade za cíl zajištění rovných podmínek mezi všemi účastníky prodeje pojistných produktů a posílení ochrany pojistníků. Právnička referátu compliance z České pojišťovny Monika Bayerová hledá v dalším příspěvku odpověď na otázku, zda jsou přiměřené kroky ČNB v rámci výkonu dohledu se zřetelem na cíle, podstatu a vymezení pojmu „odborné péče” v právním řádu ČR. Zamyšlení nad výsledky roku 2011 přineslo řadu podnětů k rozličným úvahám. Jednu z nich nabízí v rubrice Ekonomické informace analytička společnosti Ness Kateřina Lhotská. Podle jejího názoru byl loňský rok v mnoha ohledech velmi význačný. Letošní prázdninová sezona ukázala v plné nahotě problém, který se týká pojištění úpadku cestovních kanceláří. Ředitel odboru úrazového a cestovního pojištění UNIQA pojišťovny Petr Kouba se zaměřil na zmapování současného stavu a poukázal také na některé zajímavé příklady ze zahraničí. V následném článku ho doplnila předsedkyně pracovní skupiny ČAP pro tuto oblast Marie Nezvalová, která celou problematiku přiblížila optikou legislativního vývoje. Zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí se v současné době může stát pro podnikatelský subjekt značnou konkurenční výhodou a pojištění environmentálních rizik začíná být nejen pro zahraniční společnosti neoddělitelnou součástí této filozofie. Taková je ve zkratce ústřední myšlenka úvodníku rubriky Ze světa, jehož autorkou je Eva Vávrová z Mendelovy univerzity v Brně. Rubrika Z domova pak přináší článek manažerky komunikace a vzdělávání ČAP Marcely Kotyrové, jež se soustředí na informace o vzdělávání zaměstnanců členských pojišťoven. Reportážně se také vrátíme k tématu červnového Žofínského fóra, které bylo tentokráte zaměřeno na reformu zdravotnictví.