2012/2

Vážení čtenáři, optikou trvání lidského života je dosažení jubilea devadesáti let úctyhodným počinem. V oblasti mediální, a u časopisů zvlášť, je však takový výsledek naprosto unikátní. Pojistný obzor si za téměř století své existence vysloužil pověst respektovaného média, které významně napomáhá k orientaci ve světě pojištění. Dávno není jen časopisem úzké skupiny odborníků z pojišťoven či zaměstnanců České asociace pojišťoven. Stále častěji se stává součástí studijních materiálů pro stovky studentů, kteří obor pojišťovnictví či financí studují na řadě vysokých škol. Není se co divit – archiv časopisu ve správě České asociace pojišťoven skrývá nepřeberné množství historicky cenných i relativně „mladých“ informací a odborných příspěvků či analýz. Náš časopis byl u všech zlomových událostí, které pojišťovnictví v posledních devadesáti letech zažilo. Za tu dobu se podařilo získat, a hlavně udržovat cenné zahraniční kontakty. O tom svědčí členství v Mezinárodní organizaci odborného pojišťovacího tisku PIA nebo aktuální rozhovor s prezidentem EIOPA Gabrielem Bernardinem. Pojistný obzor má před sebou v dnešní digitální a uspěchané době řadu výzev. Oproti jiným médiím s často jepičím životem má nicméně jednu velkou výhodu – pojišťovnictví a ochrana rizik je obor, který lidstvo provází stovky let bez ohledu na ekonomickou či politickou situaci. Věřím proto, že na tomto základě časopis vybuduje i svou budoucnost. Pojistnému obzoru přeji pevné „zdraví“ a hodně čtenářů v dalších desítkách let. Zároveň bych rád jménem prezidia ČAP poděkoval redakčnímu týmu a všem autorům, jež svými analýzami, názory a znalostmi do časopisu pravidelně přispívají.

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA 

Vážení čtenáři, v dnešní moderní a uspěchané době máme tendenci zajímat se prvořadě o věci přítomné. Ohlížení se do minulosti se nenosí, a přitom právě její pochopení a vyvarování se chyb bývá tím nejlepším průvodcem přítomností. V tomto kontextu se jeví jako velmi podstatná zpráva, že Pojistný obzor slaví 90 let své existence! Pro někoho to je možná překvapení, ale opravdu je to tak. Pojistný obzor se řadí mezi nejdéle vycházející odborné publikace u nás. Časopis spatřil světlo světa 1. května 1922 v podobě odborné revue a jeho formát A5 a tenoučký rozsah 16 stran nenasvědčovaly, že by se měl stát klíčovým periodikem pojistného trhu. A přitom už tehdy bylo o čem psát, pojišťovnictví totiž zažívalo v poválečném Československu velký rozmach. Řešila se daňová problematika, chystal se zákon o pojistné smlouvě, na produktovém poli se připravovalo například vskutku nadčasové pojištění leteckých rizik. A o tom všem Pojistný obzor aktuálně a hlavně kontinuálně informoval. Vůbec pojem kontinuita je ve spojení s časopisem tím klíčovým slovem. Vždyť vycházel nepřetržitě až do roku 1944, kdy bylo jeho vydávání z málo čitelných avšak pochopitelných důvodů poza staveno. O 12 měsíců později Pojistný obzor opět ožívá a s menšími úsměvnými momentkami, jako byly například otisky čtenářských básní, vychází dodnes. V průběhu let Pojistný obzor několikrát změnil svoji podobu a formát. Vždy to však byl krok, který časopis posunul dále a přiblížil ho čtenáři. Ta nejaktuálnější změna proběhla v roce 2008, kdy se z měsíčníku stal čtvrtletník. Výrazným způsobem se proměnil i layout, jenž se snaží držet moderních časopiseckých trendů, přitom respektuje konzervativní linii tak obvyklou pro pojišťovnickou sféru. Pojistný obzor získal také svoji internetovou podobu. Pravidelný čtenář najde na webu www.pojistnyobzor.cz detailní popis aktuálního čísla, editorial šéfredaktora a vybraný článek k přečtení zdarma. Hlavní devízou webu je ale bohatý archiv, ve kterém jsou k dohledání až deset let stará vydání. Pojistný obzor má před sebou bezesporu řadu výzev, ta nejdůležitější však zůstává stále stejná. A to nabízet za každé společenskopolitické situace aktuální a informačně hodnotnou pojišťovnickou publicistiku. V době překotného informačního a technologického vývoje je nezbytné, aby se časopis dokázal modernímu světu přizpůsobit. Přitom však i nadále nesmí zapomínat na svoji tradici a poslání. Není to jednoduchý úkol. Pomyslná laťka je nastavena velmi vysoko. Jsem ale přesvědčen, že tuto roli dokáže bezezbytku naplnit. K devadesáti letům existence proto Pojistné mu obzoru přeji, aby si zachoval tvář a i v dnešní nelehké době navázal na svoji historickou úlohu. Dovolte mi poděkovat současným i bývalým členům redakce a redakční rady, kteří se na vývoji Pojistného obzoru podíleli. Zvláštní poděkování pak patří samozřejmě autorům. Bez jejich přínosných a originálních příspěvků by nejen Pojistný obzor, ale troufám si tvrdit, že i obor pojišťovnictví jako takový, nebyly tam, kde jsou dnes. Na závěr si dovolím použít citát jednoho z mých oblíbených klasiků Karla Čapka, sice se exaktně nevztahuje k platformě časopisu, ale i tak je, myslím si, velmi přesný: „Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“

Ing. Tomáš Síkora, MBA