2012/1

S ohledem na překotný vývoj na finančních trzích predikují analytici v tomto roce návrat do ekonomické recese a už nyní je jasné, že rok 2012 určitě nebude jednoduchý. Osobně však věřím, že není důvod ke katastrofickým scénářům. Neočekávám, že by oslabení světové ekonomiky a další výkyvy hospodářského cyklu významně ovlivnily výsledky českého pojistného trhu. Předpokládám, že meziroční nárůst celkového předepsaného pojistného bude oscilovat kolem hranice + 1 %. Pro pojišťovny bude klíčové, jakým způsobem se v budoucnu dokáží vypořádat s aktuální legislativou.

Čeká nás nová regulace finančního trhu, novela zákona o pojišťovnictví, která nastavuje přísnější požadavky na kapitálové vybavení, ale také nová úprava zákona o zprostředkovatelích. Řadu změn, s výrazným dopadem na pojistný trh, přinese nový občanský zákoník. Stěžejním bodem nejbližší budoucnosti bude určitě implementace nově chystaného regulatorního rámce EU Solvency II, který vyžaduje od finančních institucí v rámci celoevropského trhu navýšení prostředků do tzv. bezpečnosti finančního systému. Nicméně ten, kdo určuje pravidla hry na poli finančního trhu, je především klient. Ze strany pojišťoven bude v následujícím období velmi důležité se zaměřit na posílení důvěry stávajících klientů, přičemž bude mnohem těžší, s ohledem na emoční dopad ekonomické situace, získávat klienty nové. Počet pojišťoven na zdejším trhu je již delší dobu konstantní, a z tohoto důvodu je pro ně stále těžší oslovit spotřebitele s novým produktem. I v roce 2012 tak bude hlavním rysem obchodních strategií především segmentace produktů, postavená na konkrétnějších znalostech o určité skupině spotřebitelů. Tuto možnost bohužel zkomplikovalo rozhodnutí Soudního dvora EU, který od prosince letošního roku, v rámci antidiskriminační legislativy, zrušil výjimku opravňující pojišťovny využívat rozdílnosti pohlaví pro stanovení míry pojistného rizika, což bylo dosud jedno ze základních využívaných segmentačních kritérií. Nařízení ze strany EU si kromě dalších nákladů vyžádá v roce 2012 zásadní změny v kalkulacích cen pojistných produktů a povede k růstu cen pro ženy. Ve vývoji jednotlivých oblastí pojišťovnictví neočekávám výrazné změny. V oblasti životního pojištění jsou poslední tři roky klienty preferovány produkty s jednorázově placeným pojistným, které kladou důraz na zhodnocení vložených prostředků. Tento nastolený trend se dle mého názoru významně nezmění. Přesto věřím, že se pojišťovny v rámci vývoje svého portfolia produktů zaměří na produkty s běžně placeným pojistným a že stoupne zájem ze strany klientů o produkty s kvalitní pojistnou ochranou, jak je tomu ve vyspělejších zemích EU. Také situace v oblasti neživotního pojištění zůstane pravděpodobně bez zásadních změn. Myslím si, že se v letošním roce již musí zastavit pokles sazeb pojistného v oblasti pojištění vozidel. Ceny jsou totiž kvůli dlouhotrvajícímu konkurenčnímu boji na takové hranici, že další snížení, v kontextu rostoucích průměrných nákladů na škody, zejména na zdraví, již hraničí s ekonomickou únosností. Pojišťovny pro další pokles podle mě již nemají prostor. Před českým pojistným trhem však stojí v roce 2012 i další výzvy. Příležitost pro růst se otevírá v oblasti reformy penzijního systému a v možnostech komerčního spolufinancování zdravotní sféry. Jsem přesvědčen, že pojistný trh má dostatečné know-how, schopnosti i stabilitu, aby v rámci těchto změn úspěšně obstál i v letošním roce. 

Ing. Tomáš Síkora, MBA

výkonný ředitel České asociace pojišťoven