2018/4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Česká asociace pojišťoven na 3. konferenci pojistného trhu, věnované autonomním vozidlům, přivítala mnoho osobností českého i evropského pojistného a automobilového sektoru. Mezi nimi i Stephana Deppeho, generálního ředitele BMW Group ČR, který danou problematiku okomentoval z pohledu své domovské automobilky a podle něhož autonomní vozidla ovlivní pojišťovnictví následovně: „V první řadě bude dramaticky méně nehod a zranění. Nehody vznikají v převážné většině nepozorností řidiče. Tím se s největší pravděpodobností změní celkový přístup a úhel pohledu na pojištění aut jako takové.“

V návaznosti na narůstající počet i finanční náročnost škod začíná v povinném ručení docházet k růstu celkového objemu pojistného, jenž již převyšuje růst počtu pojištěných vozidel. Nejvyšší nárůsty pojistného nastávají u nejvíce rizikových klientů, kteří již v minulosti působili opakovaně škody. Přes tyto posuny platí, že některé skupiny vozidel generují výrazné ztráty, v celkovém úhrnu přes 1,1 mld. Kč. Konkrétní data přináší Petr Jedlička v rubrice Na aktuální téma.

Evropská komise přijala dne 24. května 2018 návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009, o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. K tomuto návrhu ČR zaujala rámcovou pozici, již podrobněji vysvětluje článek Vladimíra Přikryla a Jany Čechové.