2019/3

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dle předloženého návrhu zákona o zdanění technických rezerv pojišťoven by mělo dojít k jednorázovému odvodu daně z příjmu právnických osob. Na to, jak by takováto změna v legislativě ovlivnila celý pojistný trh, jsme se zeptali ekonoma Vladimíra Bezděka. „Výměnou za jednorázových 11 mld. Kč daňového příjmu český stát ztratí kus predikovatelnosti a stability daňového prostředí v pojistném sektoru. A pracovníky daňové správy čeká náročné, detailní školení o problematice rezerv v Solventnosti II, aby byli schopni kontrolovat základ daně.“

ČNB dne 13. srpna 2019 od ČAP oficiálně převzala databázi otázek, která je již od září tohoto roku závazně používána ke zkouškám odborné způsobilosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Zkoušky budou nově skládat všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovací zprostředkovatelé podílející se na distribuci pojištění. Nová povinnost se může týkat až 100 000 osob, které na trhu aktuálně působí a jsou zapsány v registru ČNB, jak nastiňuje příspěvek „Nové odborné zkoušky v pojišťovnictví mají zelenou“ v rubrice Na aktuální téma.

Celkové předepsané pojistné členských pojišťoven upravené podle metodiky ČAP dosáhlo v roce 2018 hodnoty 130 mld. Kč. Z toho na neživotní pojištění připadá 86 mld. Kč a na životní pojištění 44 mld. Kč. V neživotním pojištění pokračovalo oživení segmentu pojištění motorových vozidel, kde v roce 2018 rostlo předepsané pojistné o 8,3 %. Bližší informace o vývoji pojistného trhu v loňském roce uvádí článek pojistného analytika Jaroslava Urbana.