2020/2

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pozvání k rozhovoru tentokrát přijal zástupce generální ředitelky a ředitel pro ekonomiku a finance v Insurance Europe Olav Jones. Vyjádřil se např. k tomu, do jaké míry ovlivní pandemie koronaviru pojišťovnictví, jak vnímá revizi Solventnosti II a regulaci či jak se pojišťovny mohou podílet na ekologické obnově: „Klíčovou úlohou Insurance Europe je dosáhnout se svými členy po celé Evropě toho, aby regulace byla účinná. Vytváří-li regulace zbytečné náklady a překážky pro poskytování služeb a produktů, dopadá to i na naše klienty.“

Vypuknutí pandemie COVID-19 zásadním způsobem ovlivnilo chod domácností a firem. Negativní důsledky s tím spojené se přirozeně nevyhnuly ani pojišťovnickému sektoru. Pojistitelé, zajistitelé a zprostředkovatelé byli a jsou vystaveni situaci, kdy se musí nejen zorientovat v rychle se měnících podmínkách na trhu, ale především zaručit své další fungování a současně ochranu svých zaměstnanců a klientů. Opatření evropských institucí ve svých článcích shrnují Tomáš Jíně, Ondřej Barton a Jan Vacula z White & Case a Nina Desanti Danielowitzová (ČAP).

Kybernetická rizika se nejen ve vztahu k pojišťovnictví stávají fenoménem. Na základě popisu aktuálně nejčastějších projevů kyberkriminality Vladimír Smejkal ve svém příspěvku v rubrice Pojistné spektrum nastíní, jaké jsou nejočekávanější formy útoků na informační systémy a informační technologie, a pokusí se tak přispět k případným změnám v nabídce produktů pojišťoven, ale i v jejich postupech v průběhu životního cyklu pojistky.