2021/1

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ČR se navzdory demografickému vývoji a neudržitelnosti současného stavu nedaří dlouhodobě najít vhodné řešení důchodové reformy, proto jsme si nejen o ní, ale také např. o kondici českého pojistného trhu, dopadech koronaviru a panevropském osobním penzijním produktu povídali s Jaroslavem Vostatkem, profesorem na Vysoké škole finanční a správní: „Další reformou může být diferenciace parametrů nového základního starobního důchodu a nového sociálního důchodového pojištění: minimální doby pojištění, důchodového věku, zvyšování důchodů apod. Není žádoucí, aby tyto parametry zůstaly stejné. Sazba důchodového pojistného by se měla či mohla snížit, je to ovšem třeba koordinovat s daňovou reformou.“

Odborná anketa Pojišťovna roku oslavila své 20. výročí a vedle vítězných pojišťoven již určila i nového držitele titulu Osobnost pojistného trhu. Tou se za období 2019–2020 stal místopředseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti INSIA Ivan Špirakus: „Podle mého názoru je české pojišťovnictví mimořádně stabilní a ve srovnání s ostatními zeměmi s podobnou tržní historií i velmi vyspělé. Máme relativně dobrou penetraci i širokou nabídku produktů jak v oblasti pojištění občanů, tak ve firemním pojištění.“

Lucie Jandová (Generali Česká pojišťovna) do svého příspěvku vybrala dvě zajímavá rozhodnutí z odvětví pojištění motorových vozidel, a to jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tak havarijního pojištění, která se mohou týkat širšího okruhu případů.