2021/3

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dne 24. června 2021 se jižní Moravou prohnala ničivá bouře s krupobitím, doprovázená pro ČR poměrně extrémním jevem v podobě tornáda o síle F4 dle rozšířené Fujitovy stupnice. Zda výskyt tornáda způsobily klimatické změny a jakým směrem se vyvíjí počasí v ČR, jsme se zeptali Taťány Míkové, vedoucí redakce počasí v České televizi. „Nejlépe se daří předpovědět teploty: pokud je den beze srážek, má předpověď velkou šanci, že se povede. Srážky se totiž předpovídají hůř, zvlášť ty, které jsou spojeny s konvektivní oblačností, tedy s přeháňkami a bouřkami. U nich je velký problém, jak přesně určit množství vody i místní lokalizaci.“

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je účinný od 1. června 2021. Monika Herešová Mráková (Herešová advokáti) se ve svém příspěvku zaměří na povinnosti pojišťoven jako evidujících osob dle nového zákona a jako povinných osob dle AML zákona při zjišťování skutečných majitelů svých klientů.

Po předchozím bezmála dvouletém vyjednávání konečné podoby návrhu nařízení bylo dne 25. července 2019 v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019, o panevropském osobním penzijním produktu. Účinnost nařízení se netypicky odvíjí od data zveřejnění aktů v přenesené pravomoci (konkrétně 12 měsíců po jejich zveřejnění), její přesné datum tudíž nebylo ještě donedávna známo. Bližší informace představí Daniel Sejrek z Ministerstva financí ČR v rubrice Legislativa a právo.